ภาพถ่าย

lorem

สถานที่

ตลิ่งชัน

วันที่

18 ตุลาคม